.: Aktualizace :.

Program pro rok 2017 je v přípravě.
Těšte se i na nový web, který v průběhu měsíce spustíme..: O Festivalu :.

„Nechceme budovati mrtvé skladiště předmětů, chceme zbudovati pomocí praktického národopisu živé muzeum, v němž zděděné tradice valašské minulosti a svéráz plemene a bydliště lidu jsou udržovány při životě výkony práce, zvyky, tanci a zpěvy a obřadnostmi lidu.“ Tyto, na svou dobu zcela moderní názory, vyslovil již zakladatel valašského Muzea v přírodě Bohumír Jaroněk (v časopise Naše Valašsko, 1932).

A právě proto ve Valašském Muzeu v přírodě probíhá každoročně během léta mnoho kulturních a folklórních akcí. Festival „Národopisné léto“, velký folklóristický festival „Rožnovské slavnosti“ a mnoho dalších, při nichž areál Valašského Muzea v přírodě žije svým nenapodobitelným tradičním životem. Vystupují zde soubory písní a tanců, jsou zde k vidění tradiční řemesla, kroje, zvykosloví, konají se zde jarmarky, trhy, veselice…

Umělecká agentura Pragokoncert Bohemia, a.s. letos již počtrnácté obohacuje program Valašského Muzea v přírodě uměním divadelním. V průběhu letních prázdnin se zde v rámci 14. ročníku festivalu „VALAŠSKÉ DIVADELNÍ LÉTO“ vystřídají ty nejlepší divadelní a hudební soubory a umělci současnosti a pokusí se tak vdechnout Muzeu radostný a veselý život ještě z další oblasti lidského života.

Divadlo bylo, je a vždy bude významnou součástí lidského bytí. Proč tedy nebudovat další tradici léta na Valašsku a v jeho srdci – Valašském Muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm?

„Tance, lidové obřadnosti, veselí a hra se nedají v muzeích uschovat. Žijí jen, jsou-li zatančeny a znovu prožity.“ Proto se v amfiteátrech valašského Muzea v přírodě veselme a radujme v tradicích umění.

Festival „Valašské Divadelní léto“ se koná ve spolupráci s Valašským Muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.
Hezké léto…